Jakie są zasady przeprowadzania szkoleń przeciwpożarowych?

Prowadzenie działalności gospodarczej związanej z eksploatacją nakłada na dany podmiot pewne obowiązki związane z ochroną przeciwpożarową. Szkolenie ppoż w Krakowie jest prowadzone przez różne podmioty, ale zawsze musi to być zgodne z odpowiednią ustawą. Artykuł 4 Ustawy o ochronie przeciwpożarowej mówi o tym, że każdy…